previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

องค์ความรู้เรื่องดอกสารภี : อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

    ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. ชื่อชุด: ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมสู่การสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. เลขเรียกหนังสือ: 580 อ114 2563 ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2563

Read More »

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น – ผ้าไทย กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผ้าไทย : กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา / ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ BookPublisher: ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2563 Description: 46 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. Other title: กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา. Subject(s): ผ้าไทย | ผ้าทอ — ไทย — ฉะเชิงเทรา (ภาคตะวันออก) | การทอผ้า — ไทย […]

Read More »

องค์ความรู้ภุมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย – ผ้าไทย วิสาหกิจกล่มชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าชาวอ่างเตย อ.ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผ้าไทย : รัฐวิสาหกิจชุชนชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา / ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Contributor(s): มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. BookPublisher: ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2563 Description: 60 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. Other title: รัฐวิสาหกิจชุชนชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา. Subject(s): ผ้าไทย | ผ้าทอ — ไทย | การทอผ้า — ไทย — […]

Read More »

รายงานการวิจัยประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร / วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์

รายงานการวิจัยประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร / วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ โดย: วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์. ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2563 รายละเอียดตัวเล่ม: 59 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.ชื่อเรื่องอื่น: ประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร. หัวเรื่อง: วัดโสธรวรารามวรวิหาร — ประวัติ | หลวงพ่อโสธร — ประวัติ | หลวงพ่อโสธร (พระพุทธรูป) | พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม — วิจัย — ไทย — ฉะเชิงเทรา (ภาคตะวันออก) | ประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร — […]

Read More »

72 ปี สารภี คืนถิ่น/ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ; พรพรรณ นินนาท…[และคนอื่นๆ], เก็บรวบรวมข้อมูล โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ผู้แต่งร่วม: พรพรรณ นินนาท. ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2553 รายละเอียดตัวเล่ม: 128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. ชื่อเรื่องอื่น: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ — ประวัติ | มหาวิทยาลัยราชภัฏ | สถาบันอุดมศึกษา เลขเรียกหนังสือ: – 2555 […]

Read More »

70 ปี จากฝึกหัดครู…สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ; พรพรรณ นินนาท…[และคนอื่นๆ], เก็บรวบรวมข้อมูล

โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้แต่งร่วม: พรพรรณ นินนาท ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2553 รายละเอียดตัวเล่ม: 71 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. ชื่อเรื่องอื่น: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ — ประวัติ | มหาวิทยาลัยราชภัฏ | สถาบันอุดมศึกษา เลขเรียกหนังสือ: 378.05 […]

Read More »