Get Adobe Flash player

ธรรมชาติวิทยา

สัตว์น้ำจืด

ชื่อ  ปลาดุก

ลักษณะ

ปลาดุกมีรูปร่างยาวเรียวไม่มีเกล็ด ครีบหลังยาวไม่มีกระโดง มีหนวด ๔ คู่ และมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจทำให้ปลาดุกอดทนสามารถอยู่พ้นน้ำได้นาน ปลาดุกที่นิยมและมีอยู่ในธรรมชาติมีอยู่ ๒ ชนิด คือ ปลาดุกด้านและปลาดุกอุย

แหล่งที่พบ

พบตามแหล่งน้ำโดยทั่วไป ในทุกอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ใช้บริโภคเป็นอาหารประจำวัน   เป็นการเลี้ยงเพื่อขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ

         ปลาดุกเป็นปลาที่มีรสดี มีขายอยู่ตามตลาดทั่วไป ราคาดี เลี้ยงง่ายโตเร็วและอดทนต่อสิ่งแวดล้อมได้ดี

พันธุ์ปลาหาง่ายโดยการเพาะจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ปัจจุบันนี้มีการเลี้ยงปลาดุกเพื่อเป็นธุรกิจกันเป็นจำนวนมาก หรือเป็นอาชีพอย่างหนึ่งของเกษตรกรได้เลทีเดียว

สัตว์ทะเล

สทล

ชื่อ  หอยแมลงภู่

ลักษณะ

หอยแมลงภู่เป็นหอยสองฝาอีกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเล โดยยึดเกาะหลักตอไม้ใต้น้ำเปลือกหอยมีสีเขียวแก่ หอยแมลงภู่ที่ซื้อขายกันมีขนาดโตประมาณ ๖-๑๐ เซนติเมตร ลูกหอยแมลงเมื่อฟักเป็นตัวออกจากไข่แล้วก็ลอยไปตามน้ำชั่วระยะหนึ่งแล้วจึงเกาะก้อนหิน ตอไม้   เป็นหลักอาศัยเติบโตต่อไป อาหารของหอยแมลงภู่คือจุลินทรีย์ในน้ำ

แหล่งที่พบ

หอยแมลงภู่มีอยู่ทั่วไปในบริเวณชายฝั่งทะเลของอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราโดยพบในบริเวณที่มีน้ำลึก ๕-๖ เมตร มีกระแสน้ำไหลผ่านอยู่เสมอ ไม่มีคลื่นแรงและพื้นที่น้ำเป็นดินแข็งมีโคลนตมเล็กน้อย

ความสัมพันธ์กับชุมชน

         หอยแมลงภู่ได้ใช้เป็นอาหาร และเป็นสินค้าสำคัญอย่างหนึ่งของชาวประมง ปัจจุบัน มีการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภูเพื่อจำหน่ายกันเป็นจำนวนมาก ฤดูปักหลักเลี้ยงหอยเริ่มกันในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน หลักไม้ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕ เซนติเมตร ปักห่างกันภายในแถวประมาณ ๔๐ เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างแถว ๒ เมตร หลักไม้เพื่อเลี้ยงหอยแมลงภูต้องมีตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ต้นขึ้นไปจึงจะเป็นอาชีพได้

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ

         หอยแมลงภู่ที่ใช้เป็นอาหารและเป็นสินค้าส่งขายนั้น โดยมากเป็นหอยที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติในทะเลกับตอไม้ หลักเสาที่ใช้เลี้ยงหอยแมลงภู่ นับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณค่าทางอาหารและสร้างรายได้ต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง

ดิน หิน แร่ธาตุ และป่าไม้

ชื่อ  ป่าไม้

ลักษณะทั่วไป

         ป่าไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมเป็นป่าดงดิบมีเนื้อที่ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ป่าแห่งนี้เป็นป่าลุ่มต่ำที่สมบูรณ์และมีเนื้อที่มากแห่งหนึ่งของประเทศ   ซึ่งเป็นป่าตะเข็บรอยต่อ ๕ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว ในปัจจุบันป่าดังกล่าวได้ถูกทำลายลดจำนวนพื้นที่เหลือเพียง ๖๔๓,๗๕๐ ไร่ มีพันธ์ไม้ที่เด่น เช่น ตะแบกแดง กระบก มะค่าโมง เป็นต้น

แหล่งที่พบ

อำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบ

ความสัมพันธ์กับชุมชน

         ป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์ย่อมมีประโยชน์ต่อประชาชน     ใน เรื่องสภาพแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินานัปการ เช่น มีสัตว์ป่า การหาของป่า แหล่งน้ำและพันธุ์ไม่ต่างๆ ภายหลังป่าได้ถูกทำลายโดยการตัดไม้ไปขายของผู้ที่ได้รับสัมปทานทำไม ทำให้ผู้คนพากันบุกรุกหาที่ทำกินจึงเกิดทำให้เกิดปัญหาต่างๆ กันมา

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ

         ป่าไม้ที่เหลือของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนนี้ถือเป็นป่าลุ่มต่ำผืนสุดท้ายของภาคตะวันออกที่มีความสำคัญยิ่ง

 

สมุนไพรพื้นบ้าน

สม.1

ชื่อ   ตำลึง

ลักษณะ

         ตำลึงเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง มี ลักษณะเป็นไม้เถามีอยู่ได้หลายปี ลำต้นเป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง เมื่อมีอายุมากลำต้นที่เป็นเถาจะใหญ่และแข็ง ลำต้นเป็นเถาสีเขียวตามข้อจะมีมือเกาะ ลักษณะของใบนั้นจะออกใบสลับกันรูปร่างค่อนข้างกลมหักมุมเป็นห้ามุมหรือเว้าลึกเป็นสามแฉกหรือห้าแฉก มี ความกว้างและยาวประมาณ ๕-๘ เซนติเมตร โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ดอกสีขาวและเกสรสีเหลืองอ่อนเป็นรูประฆัง ผลคล้ายลูกแตงกวาแค่มีขนาดเล็กสีเขียวมีลายขาว ผลสุกเต็มที่จะมีสีแดง

แหล่งที่พบ

ตามพื้นที่ขึ้นในสวนหลังบ้าน หรือตามไม้พุ่มที่ตำลึงสามารถเลื้อยเกาะได้

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ตำลึงมีประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ปรุงอาหารและเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารมาก นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ทำเป็นยารักษาโรคต่างๆ ได้อีกด้วย

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ

         การปลูกตำลึงเป็นจำนวนมาก ก็จะเป็นพืชที่ให้ผลทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้ ในการเก็บยอดตำลึงอ่อนไปจำหน่ายเพื่อปรุงอาหาร

ภาพกิจกรรม

สิงหาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ความเห็นล่าสุด