Get Adobe Flash player

ด้านศาสนา

ศาสนา1

พระพรหมคุณาภรณ์ (จิรปุญโญ ด.เจียม กุลละวณิชย์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

กำเนิด
หลวงปู่เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๘ คน ของพ่อปลื้มและแม่สาย เกิดที่บ้านคลองขวางตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย ปีเถาะจุลศักราช ๑๒๖๕ ตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๖ เป็นปีที่ ๓๕
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดามารดา ตั้งชื่อให้ว่า “เจียม”
เป็นคำไทยพยางค์เดียวมีความหมายว่า “รู้จักประมาณตัว ประพฤติตนพอสถานประมาณ”

การศึกษา
– อายุ ๕ ขวบ พ่อปลื้ม ได้พาไปฝากให้ศึกษาเล่าเรียนกับพระอธิการแก่น เจ้าอาวาสวัดตึก (วัดชัยชนะสงคราม)ถนนเจริญกรุง

และจากนั้นได้ย้ายไปอยู่กับสามเณรแปลก เกษตรทัต (น้าชาย)ที่วัดตะเคียน
(วัดมหาพฤฒาราม) จนถึงอายุ ๑๖ ปี
– อายุ ๑๗ ปี เข้าเรียนแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์หลวงโดยได้เป็นนักเรียนแพทย์เสือป่าประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง
– อายุ ๑๘ ปี ขอพระราชทานนามสกุลให้แก่นายปลื้ม (บิดา)โดยได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัว

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ว่า “กุลละวณิชย์”

การทำงาน
- อายุ ๒๑ ปี รับราชการทหารเป็นนักเรียนนายดาบที่กองร้อยนักเรียนนายดาบโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม
– อายุ ๒๒ ปี ได้รับยศเป็นนายดาบ และไปรับราชการที่กองพลทหารบกที่ ๑๐จังหวัดร้อยเอ็ด และเวลาต่อมาได้ลาออกจากการรับราชการทหาร
– ๒๔๖๙-๒๔๗๐ ทำงานที่แผนกบัญชีรถไฟหลวง และธนาคารฮ่องกง

อุปสมบท
- ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ (อายุ ๒๔ ปี) ได้อุปสมบท (วันที่ ๗ กรกฎาคม) โดยหลวงพ่อจิ๊ด
(พระครูพิพิธสุตสุนทรธัมมโชตมหาเถโร) เจ้าอาวาสวัดลาดขวาง เจ้าคณะแขวงบ้านโพธิ์
รองเจ้าคณะจังหวัด จัดบวชให้
– พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดลาดขวาง
– พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นเจ้าคณะตำบลลาดขวาง
– พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้สมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ “พระครูอาทรพิพิธกิจ”
เมื่ออายุ ๓๘ ปี พรรษา ๑๔
– พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็นพระอุปัชฌาย์
– พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดพิพิธประสาทสุนทร (ลาดขวาง)
– พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นผู้เผยแผ่อำเภอบ้านโพธิ์
– พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นเจ้าคณะอำเภอบางปะกง
– พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นวินัยธรจังหวัด
– พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์อีกหนึ่งตำแหน่ง
– พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญ ที่ “พระพุทธิรังสี”
(อายุ ๕๔ ปี พรรษา ๓๐)
– พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (อายุ ๖๑ ปี พรรษา ๓๗)
– พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
– พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชพุทธิรังสี”
– พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพคุณาธาร”
– พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ “พระธรรมเสนานี”
– พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่ “พระพรหมคุณาภรณ์”

มรณภาพ
        เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2540 รวมอายุ 95 ปี 1 เดือน

นามเดิม สุธีร์ นามสกุล ทองบูรณะ

ฉายา สุนฺทโร

เกิด วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2461 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย

สถานที่เกิด หมู่ 6 ตำบลเปร็ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

บิดา นายรอด ทองบูรณะ

มารดา นางเทียบ ทองบูรณะ(พุ่มจำเนียร)

พี่น้องร่วมบิดามารดา

1. นางถนอม

2. นายกลิ้ง

3. นายน้อม

4. เสียชีวิตแต่เด็ก

5. พระราชมงคลวุฒาจารย์(สุธีร์ สุนฺทโร ป.ธ.4)

บรรพชา วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2477 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 6 ปี จอ ณ วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีล)

ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์บุญ ปุญฺญโชโต

วัดสุคันธศีลาราม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

อุปสมบท วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน

2482 ตรงกับแรม 8 ค่ำเดือน 7 ปีเถาะ ณ วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน กรุงเทพมหานคร พระอุปัชฌาย์ พระเทพวิม (ชุ่ม ติสาโร เทียบเปรียญ 4)

วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

พระกรรมวาจาจารย์ พระครูปลัดอุ่น วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

พระอนุสาวนาจารย์ พระครูลี อินฺทโชโต วัดสุคัธ ศีลาราม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การศึกษา สำเร็จขประถมศึกษาปีที่ 3 ร.ร.ประชาบาล 2477 สอบได้ น.ะ.ตรี ณ วัดสุคันธศีลาราม สำนักเรียนคณะ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สอบได้ น.ธ.โท ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี

สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ

2488 สอบได้ ประโยค ป.ธ.3 สำนักเรียนวัดอนงคาราม กท.

2490 สอบได้ ประโยค ป.ธ.4 สำนักเรียนวัดอนงคาราม กท.

2493 สมัครสอบมัธยมศึกษาตอนต้น สนามสอบกรุงเทพฯ

หน้าที่การงาน

2511 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

2517 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม

2532 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

2540 เป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามเป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ

2542 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

สมณศักดิ์

2512 เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอกที่ “พระครูสุธีธรรมคุณ”(ผจล.ชอ.)

2517 เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ชั้นเอก(รจล.ชอ.) ในราชทินนามเดิม

2524 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระพุทธิรังษี”

2540 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชมงคลวุฒสจารย์

พระพุทธิรังษีมุนีวงศ์(ฮ้อ พฺรหฺมโชโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมปทวน(นอก)

อดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

นามเดิม ฮ้อ

ฉายา พฺหฺมโชโต

เกิด วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2521 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

สถานที่เกิด บ้านคลองบางกระทิง ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

บิดา นายอิ้ม

มารดา นางเหมียง

พี่น้องร่วมบิดามารดา

1. นางสาด

2. พระพุทธิรังษีมุนีวงศ์(ฮ้อ)

3. นายเล้ง

4. นายไล้

5. นางหมา

อุปสมบท เมื่อปีพุทธศักราช 2441 ร วัดสายชล ณ รังษี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พระอุปัชฌาย์ พระครูญาณรังษีมุนีวงษา(ทำ)

อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมปทวน(นอก) อดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระกรรมวาจาจารย์ พระครูคณานุกิจวิจารย์(ชื่น) อดีตเจ้าอาวาสวัดสายชล ณ รังษี

อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พระอนุสาวนาจารย์ พระอาจารย์ประดิษฐ วัดสายชล ณ รังษี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การศึกษา ท่านเจ้าคุณเมื่อมีอายุเยาว์วัยได้เล่าเรียนหนังสือที่วัดสายชล ณ รังษีมีความรู้อยู่ในขั้นดี เมื่อโตรุ่นหนุ่มได้ออกจากวัดมาช่วยงานบิดามารดาทำสวนและช่างไม้

หน้าที่การงาน

2456 เป้นเจ้าอาวาสวัดปากคลองหลวงแพ่ง ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคำสั่งของ พระทักษิณคณิศร เจ้าคณะมณฑลปราจีน

2460 เป็นเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ

2464 เป็นกรรมการตรวจธรรสนามมณฑลสาขา และกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง เป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อ พระครูญาณรังษีมุนีวงษา(ทำ)วัดสัมปทวน(นอก) มรณภาพ

2466 เป็นเจ้าอาวาสวัดสัมปทวน(นอก)

2467 เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

เกียรติคุณ 2464 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงแต่งตั้งให้เป็นนักธรรมตรี กิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งประทานพัด นักธรรมตรี

สมณศักดิ์

2453 เป็นพระปลัด ฐานะนุกรมในพระครูคณานุกิจวิจารย์(ชื่น)เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา วัดสายชล ณ รังษี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2460 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ที่ “พระครูอาจารสัมบัน”

2470 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะจังหวัด ที่ “พระครูญาณรังษีมุนีวงศ์ สังฆวาหะ”

2476 เป็นพระราชาคณะ ตำแหน่งสังฆปาโมกข์ ที่ “พระพุทธิรังษีมุนีวงษาคณานุรักษ์ สังฆปาโมกข์”

มรณภาพ วันที่ 5 ธันวาคม 2495 เวลาประมาณ 05.00 น. สิริรวมอายุ 74 ปี พรรษา 44

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ภาพกิจกรรม
สิงหาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
ความเห็นล่าสุด