Get Adobe Flash player

พระราชมงคลรังษี โมลีภาวนาวรกิจฯ

พระ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  : พระราชมงคลรังษี โมลีภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

อายุ : 81

ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าคณะบางปะกง และเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดโสธรวรารามวรวิหาร

การศึกษาทางด้านสามัญ

 

พ.ศ.2484 : ชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การศึกษาด้านธรรมมะ

พ.ศ.2511 : นักธรรมชั้นตรี(นธ.ชั้นตรี)จากสำนักเรียนวัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

พ.ศ.2512 : นักธรรมชั้นโท(นธ.ชั้นโท)จากสำนักเรียนวัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

พ.ศ.2514 : นักธรรมชั้นเอก(นธ.ชั้นเอก)จากสำนักเรียนวัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

 

ประวัติการทำงาน

 พ.ศ.2514 : เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมวัดท่าสะอ้าน

พ.ศ.2518 : เป็นกรรมการสอบสนามหลวงแผนกธรรม และเป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง

พ.ศ.2521 : เป็นรองเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน

พ.ศ.2527 : เป็นกรรมวาจาจารย์

พ.ศ.2528 : เป็นเจ้าคณะตำบลบางวัว

พ.ศ.2529 : เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2532 : เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.2538 : เป็นกรรมการการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าสะอ้าน “บูรณะสินอนุสรณ์”

พ.ศ.2546 : เป็นเจ้าคณะอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

: เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่11(วัดท่าสะอ้าน)

พ.ศ.2552 : เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

: เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่29(พระอารามหลวงวัดโสธรวรารามวรวิหาร )

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

พ.ศ.2514 : รับแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นประทวน

พ.ศ.2528 :รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.2532 : รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.2533 : รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นตรี  พระครูประยุตพัฒนาภรณ์

 พ.ศ.2538 : รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท (จ.ต.ชท.)ในราชทินนามเดิม

                พระครูประยุต   พัฒนาภรณ์

  พ.ศ.2543 : รับแต่งตั้งพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

  พ.ศ.2545 : รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

                 ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พะพุทธศาสนาสาขาเผยแผ่พะพุทธศาสนาในประเทศไทย

  พ.ศ.2546 : รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  พ.ศ.2547 : รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะสามัญ (พะพิพิธกิจจาภิวัฒน์)

  พ.ศ.2552 : รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะงเทรา

  พ.ศ.2552 : รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นราช(พระราชมงคลรังษี วิ. ฝ่ายวิปัสสนากัมมัฏฐาน)

  พ.ศ.2553 : รับพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาปัสสนาภาวนา จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

         อ้างอิงจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์.(2554).พิธีถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                               สาขาวิชาการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

                               แด่ พระราชมงคลรังษี โมลีภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสัฆาราม คามวาสี

                               เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดโสธรวรรารามวรวิหาร

                               วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554

                               ณ พระอุโบสถพระอารามหลวงวัดโสธรวรารามวรวิหาร

                               อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

                               ฉะเชิงเทรา:บริษัท เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท จำกัด

พระราชมงคลรังษี โมลีภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดโสธรวรารามวรวิหาร

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ภาพกิจกรรม
สิงหาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
ความเห็นล่าสุด