previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอพนมสารคาม

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอพนมสารคาม ผู้แต่ง :ประเสริฐ ศีลรัตนา จินดา เนื่องจำนงค์ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2547 บรรณลักษณ์ : 108 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม. สาระสังเขป : อำเภอพนมสารคาม เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว […]

Read More »

หนังสือแนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับ อ.คลองเขื่อน

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอคลองเขื่อน ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2556 บรรณลักษณ์ : 63 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม. […]

Read More »

สัญลักษณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

    ตราประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา “ภาพโบสถ์”   หมายถึง ที่ประดิษฐานพระพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวเมือง ตำนานเล่าว่าเป็นพระพุทธรูปปาฏิหาริย์ ลอบทวนน้ำมาขึ้นที่จังหวัด ชาวเมืองเคารพนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บันดาลให้ดินและน้ำอุดมสมบูรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้อักษรย่อว่า “ฉช” คำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา “แม่น้ำบางประกงแหล่งชีวิต                 พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร    พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย       อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์”

Read More »

ประวัติจังหวัดฉะเชิงเทรา

  จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือที่นิยมเรียกกันว่า “แปดริ้ว” นั้นมาจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า เมืองนี้เป็นอู่ข้าว อู่น้ำ ในน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด โดยเฉพาะปลาช่อน ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดมีชุกชุมและขนาดใหญ่เมื่อนำมาแล่เพื่อตากทำปลาแห้ง ต้องแล่ออกถึงแปดริ้ว เมืองนี้จึงเรียกว่า “แปดริ้ว” ตามขนาดของปลาช่อน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง สำหรับชื่อ “ฉะเชิงเทรา” ในปัจจุบันเป็นไปได้ว่าชาวเมืองสมัยโบราณอาจเรียกชื่อแม่น้ำบางประกงว่า คลองลึก หรือ คลองใหญ่ ตามลักษณะที่มองเห็น แต่ด้วยอิทธิพลเขมรจึงเรียกชื่อแม่น้ำเป็นภาษาเขมรว่า “สตึงเตรง” “ฉทึงเทรา” ซึ่งแปลว่าคลองลึก ครั้นเรียกกันนานๆ ต่อมาเสียงเลยเพี้ยนกลายเป็น”ฉะเชิงเทรา” หรือ “แซงเซา” […]

Read More »