previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

งานวิจัย : ทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : ทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับ 3 ภาษา(ไทย – อังกฤษ – จีน) ผู้วิจัย : นางสาวอารียา  บุญทวี หัวหน้าโครงการวิจัย นายจินดา  เนื่องจำนงค์  ผู้ร่วมวิจัย นายวชิรพงษ์  มณีนันทิวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบัน/หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : สถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : สถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับ 3 ภาษา(ไทย – อังกฤษ – จีน) ผู้แต่ง : โดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท,2560 บรรณลักษณ์ : 91 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : 100 ปีอำเภอบ้านโพธิ์

ชื่อเรื่อง : 100 ปีอำเภอบ้านโพธิ์ ผู้แต่ง : สุพจน์ สุกปลั่ง…[และคนอื่นๆ] พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท,2547 บรรณลักษณ์ : 76 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. สาระสังเขป : 100 อำภอบ้านโพธิ์ ที่ระลึกพิธีเปิดที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ และแลอง100ปี อำเภอบ้านโพธิ์ 15 มกราคม […]

Read More »

เอกสารองค์ความรู้ : การละเล่นของเด็กไทย

ชื่อเรื่อง : การละเล่นของเด็กไทย ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, บรรณลักษณ์ : 32 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม. สาระสังเขป : การละเล่นของเด็กไทย เป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยแบบเรียบง่าย ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน แต่ละท้องถิ่น […]

Read More »

เอกสารองค์ความรู้ :ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อเรื่อง : ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แต่ง : โดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, บรรณลักษณ์ : 31 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. สาระสังเขป : ตามที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม […]

Read More »

บทความเรื่อง : งานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อเชิด วัดลาดบัวขาว

เรื่อง : งานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อเชิด วัดลาดบัวขาว โดย : ศูนย์ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ข้อมูล : นายเชาวลิต ศรีสมบัติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร  

Read More »