previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

บทความเรื่อง : ทุนทางวัฒนธรรมกับการสืบสานประเพณีบุญหลังบ้าน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : ทุนทางวัฒนธรรมกับการสืบสานประเพณีบุญหลังบ้าน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อารียา  บุญทวี อ้างอิงจาก : วารสารศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น: (ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 หน้าที่ 12-15)

Read More »

บทความเรื่อง : ประเพณีงานแห่นางแมว

เรื่อง : ประเพณีงานแห่นางแมว โดย : ศูนย์ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ข้อมูล : นายเชาวลิต ศรีสมบัติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

Read More »