previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

เอกสารองค์ความรู้ :ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อเรื่อง : ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แต่ง : โดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, บรรณลักษณ์ : 31 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. สาระสังเขป : ตามที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม […]

Read More »

บทความเรื่อง : งานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อเชิด วัดลาดบัวขาว

เรื่อง : งานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อเชิด วัดลาดบัวขาว โดย : ศูนย์ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ข้อมูล : นายเชาวลิต ศรีสมบัติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร  

Read More »