previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

งานวิจัย : ทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : ทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับ 3 ภาษา(ไทย – อังกฤษ – จีน) ผู้วิจัย : นางสาวอารียา  บุญทวี หัวหน้าโครงการวิจัย นายจินดา  เนื่องจำนงค์  ผู้ร่วมวิจัย นายวชิรพงษ์  มณีนันทิวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบัน/หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : สถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : สถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับ 3 ภาษา(ไทย – อังกฤษ – จีน) ผู้แต่ง : โดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท,2560 บรรณลักษณ์ : 91 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 […]

Read More »