previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

งานวิจัย : กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้เรื่องตะไคร์ ของประชาชน ตำบลคลองเขื่อน

หัวเรื่อง :  กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้เรื่องตะไคร์ ของประชาชน ตำบลคลองเขื่อน  กิ่งอำเภอคลองเขื่อน  จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย  :  นายจินดา  เนื่องจำนงค์ ดร.เทพนคร   ทาคง น.ส.อารียา  บุญทวี นายชูชาติ  นาโพตอง นายกิจจา   สิงห์ยศ นางอรวรรณ  แสงอรุณ น.ส.นวลลออ   อนุสิทธิ์ สถาบันหน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ  วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา ปี : […]

Read More »