previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

หนังสือวิชาการ : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรื่อง : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : 2556 บรรณลักษณ์ : 153 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม. สาระสังเขป  : อาเซียน (ASEAN : […]

Read More »

วัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : วัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นารี  สาริกกะภูติ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : 2528 บรรณลักษณ์ : 85 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. สาระสังเขป : ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดสำคัญมาตั้งแต่อดีต เคยเป็นชุมชนเก่ามาช้านาน และมีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กล่าวคือเป็นพื้นที่ๆคนอพยพ จากลาว […]

Read More »

งานวิจัย : กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้เรื่องตะไคร์ ของประชาชน ตำบลคลองเขื่อน

หัวเรื่อง :  กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้เรื่องตะไคร์ ของประชาชน ตำบลคลองเขื่อน  กิ่งอำเภอคลองเขื่อน  จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย  :  นายจินดา  เนื่องจำนงค์ ดร.เทพนคร   ทาคง น.ส.อารียา  บุญทวี นายชูชาติ  นาโพตอง นายกิจจา   สิงห์ยศ นางอรวรรณ  แสงอรุณ น.ส.นวลลออ   อนุสิทธิ์ สถาบันหน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ  วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา ปี : […]

Read More »