previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

วิจัย : การศึกษาและวิเคราะห์ละครชาตรีเมืองแปดริ้ว

หัวเรื่อง : การศึกษาและวิเคราะห์ละครชาตรีเมืองแปดริ้ว ผู้วิจัย :  นิสา เมลานนท์ สถาบัน/หน่วยงาน : ภาควิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ปี  : – จำนวนหน้า : 62 หน้า บทคัดย่อ :  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบค้น วิเคราะห์และรายงานศิลปะพื้นบ้าน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) ไว้มิให้สูญหาย และคงอยู่คู่บ้านเมืองไปตราบนานเท่านาน โดยเฉพาะละครชาตรเมืองแปดริ้ว […]

Read More »