previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

วิจัย : วัฒนธรรมพิ้นบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : วัฒนธรรมพิ้นบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย :  รองศาสตราจารย์นารี  สาริกะภูติ สถาบัน/หน่วยงาน : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครู ฉะเชิงเทรา ปี  :  – จำนวนหน้า : 84 หน้า บทคัดย่อ : ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญมาแต่อดีต เคยเป็นชุมชนเก่าแก่มาช้านาน และมีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กล่าวคือ เป็นพื้นที่ๆคน อพยพจากลาว กัมพูชา […]

Read More »