หนังสือวิชาการ : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว / ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น.

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : บริษัท เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2562

รายละเอียดตัวเล่ม: 154 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 29 ซม.

ชื่อเรื่องอื่น: อำเภอบางน้ำเปรี้ยว.

หัวเรื่อง: การละเล่น — ฉะเชิงเทรา — บางน้ำเปรี้ยว | บางน้ำเปรี้ยว (ฉะเชิงเทรา) — ความเป็นอยู่และประเพณี | บางน้ำเปรี้ยว (ฉะเชิงเทรา) — ประวัติศาสตร์ | บางน้ำเปรี้ยว (ฉะเชิงเทรา) — โบราณสถาน

เลขเรียกหนังสือ: 959.314 | น931