องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องกระยาสารทในจังหวัดฉะเชิงเทรา / จัดทำโดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น.

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2563

รายละเอียดตัวเล่ม: 26 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

ชื่อเรื่องอื่น: กระยาสารท | กระยาสารทในจังหวัดฉะเชิงเทรา.

หัวเรื่อง: ภูมิปัญญาชาวบ้าน — ไทย — ฉะเชิงเทรา (ภาคตะวันออก) | กระยาสารท | กระยาสารท — ไทย — ฉะเชิงเทรา (ภาคตะวันออก) | ขนมไทย | ไทย (ภาคตะวันออก) — ฉะเชิงเทรา

เลขเรียกหนังสือ: 915.9314 | อ113