ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา / อารียา บุญทวี ; ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โดย: อารียา บุญทวี

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น.

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2563

รายละเอียดตัวเล่ม: 46 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

หัวเรื่อง: ตำบล — ไทย — ฉะเชิงเทรา (ภาคตะวันออก) | ภูมิปัญญาชาวบ้าน — ไทย — บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา) | สมุนไพร — ไทย — บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา) | การปรุงอาหาร — ไทย — บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา) | เทพราช (ฉะเชิงเทรา) \x ประวัติ | บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา) — ความเป็นอยู่และประเพณี | ฉะเชิงเทรา — ความเป็นอยู่และประเพณี

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 | อ663ภ