70 ปี จากฝึกหัดครู…สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ; พรพรรณ นินนาท…[และคนอื่นๆ], เก็บรวบรวมข้อมูล

โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้แต่งร่วม: พรพรรณ นินนาท
ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2553
รายละเอียดตัวเล่ม: 71 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
ชื่อเรื่องอื่น: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ — ประวัติ | มหาวิทยาลัยราชภัฏ | สถาบันอุดมศึกษา
เลขเรียกหนังสือ: 378.05 | ร425จ 2553