72 ปี สารภี คืนถิ่น/ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ; พรพรรณ นินนาท…[และคนอื่นๆ], เก็บรวบรวมข้อมูล โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ผู้แต่งร่วม: พรพรรณ นินนาท.
ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2553

รายละเอียดตัวเล่ม: 128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

ชื่อเรื่องอื่น: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ — ประวัติ | มหาวิทยาลัยราชภัฏ | สถาบันอุดมศึกษา

เลขเรียกหนังสือ: – 2555