previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

องค์ความรู้ภุมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย – ผ้าไทย วิสาหกิจกล่มชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าชาวอ่างเตย อ.ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผ้าไทย : รัฐวิสาหกิจชุชนชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา / ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Contributor(s): มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. BookPublisher: ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2563 Description: 60 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. Other title: รัฐวิสาหกิจชุชนชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา. Subject(s): ผ้าไทย | ผ้าทอ — ไทย | การทอผ้า — ไทย — […]

Read More »