องค์ความรู้ภุมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย – ผ้าไทย วิสาหกิจกล่มชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าชาวอ่างเตย อ.ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผ้าไทย : รัฐวิสาหกิจชุชนชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา / ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Contributor(s): มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น.

BookPublisher: ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2563

Description: 60 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

Other title: รัฐวิสาหกิจชุชนชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา.

Subject(s): ผ้าไทย | ผ้าทอ — ไทย | การทอผ้า — ไทย — ฉะเชิงเทรา (ภาคตะวันออก) | ภูมิปัญญาชาวบ้าน — ไทย — บ้านอ่างเตย (ฉะเชิงเทรา) | บ้านอ่างเตย (ฉะเชิงเทรา) — ความเป็นอยู่และประเพณี

Call number: 746.09593 อ114 2563