previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

72 ปี สารภี คืนถิ่น/ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ; พรพรรณ นินนาท…[และคนอื่นๆ], เก็บรวบรวมข้อมูล โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ผู้แต่งร่วม: พรพรรณ นินนาท. ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2553 รายละเอียดตัวเล่ม: 128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. ชื่อเรื่องอื่น: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ — ประวัติ | มหาวิทยาลัยราชภัฏ | สถาบันอุดมศึกษา เลขเรียกหนังสือ: – 2555 […]

Read More »

70 ปี จากฝึกหัดครู…สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ; พรพรรณ นินนาท…[และคนอื่นๆ], เก็บรวบรวมข้อมูล

โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้แต่งร่วม: พรพรรณ นินนาท ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2553 รายละเอียดตัวเล่ม: 71 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. ชื่อเรื่องอื่น: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ — ประวัติ | มหาวิทยาลัยราชภัฏ | สถาบันอุดมศึกษา เลขเรียกหนังสือ: 378.05 […]

Read More »

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา / อารียา บุญทวี ; ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โดย: อารียา บุญทวี ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2563 รายละเอียดตัวเล่ม: 46 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. หัวเรื่อง: ตำบล — ไทย — ฉะเชิงเทรา (ภาคตะวันออก) | […]

Read More »

สถานที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน / จัดทำโดย : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สถานที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน / จัดทำโดย : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2563 รายละเอียดตัวเล่ม: (ก-ช), 58 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29.5 ซม. […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว / ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : บริษัท เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2562 รายละเอียดตัวเล่ม: 154 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 29 ซม. ชื่อเรื่องอื่น: อำเภอบางน้ำเปรี้ยว. หัวเรื่อง: การละเล่น — ฉะเชิงเทรา — บางน้ำเปรี้ยว | […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อเรื่อง : ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แต่ง :ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งที่ : – พิมพ์ลักษณ์ :  เอ็มเอ็น ออฟเซท จำกัด ฉะเชิงเทรา บรรณลักษณ์ : 144 หน้า :  –  ซม. 2562 เลขเรียกหนังสือ : – สาระสังเขป : ในปี พ.ศ. […]

Read More »