previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

หนังสือวิชาการ : ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา “ตำนานหลวงพ่อพุทธโสธร”

ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา “ตำนานหลวงพ่อพุทธโสธร” โดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิเทรา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์ สนับสนุนโดย  : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม    

Read More »

หนังสือวิชาการ : ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง :”ประเพณีแห่ธงตะขาบ”

ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง :”ประเพณีแห่ธงตะขาบ” โดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิเทรา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์ สนับสนุนโดย  : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  

Read More »

วีดีทัศน์ : ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน

 ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง : ”ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน” โดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิเทรา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์ สนับสนุนโดย  : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Read More »

วีดีทัศน์ : ละครชาตรีรำแก้บนหลวงพ่อโสธร

ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง : ”ละครชาตรีรำแก้บนหลวงพ่อโสธร ” โดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิเทรา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์ สนับสนุนโดย  : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Read More »

หนังสือวิชาการ : ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับไทย – อังกฤษ Thai – English booklet “Local Cultures and Traditions in Chcshoengsao”

ชื่อเรื่อง :ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับไทย – อังกฤษ Thai – English booklet “Local Cultures and Traditions in Chcshoengsao” ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2557 บรรณลักษณ์ : […]

Read More »

องค์ความรู้วัฒธรรมท้องถิ่น เรื่อง “การละเล่นพื้นบ้านในกลุ่มเบจญบูรพา”

ชื่อเรื่อง : องค์ความรู้วัฒธรรมท้องถิ่น เรื่อง “การละเล่นพื้นบ้านในกลุ่มเบจญบูรพา” Thai – English Booklet “Thai Traditional Games in the Five Eastern Province Cluster” ผู้แต่ง : คณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2558 บรรณลักษณ์ […]

Read More »