previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอสนามชัยเขต

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอสนามชัยเขต ผู้แต่ง :ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งที่ : – พิมพ์ลักษณ์ :  เอ็มเอ็น ออฟเซท จำกัด ฉะเชิงเทรา บรรณลักษณ์ : 100 หน้า :  –  ซม. 2561 เลขเรียกหนังสือ : – สาระสังเขป : […]

Read More »

เรือ

ชื่อเรื่อง : เรือ ผู้แต่ง : ประเสริฐ ศรีรัตนา จินดา  เนื่องจำนงค์ พิมพ์ครั้งที่ : – พิมพ์ลักษณ์ :  – บรรณลักษณ์ : 24 หน้า :  –  ซม. เลขเรียกหนังสือ : – สาระสังเขป : เรือเป็นยนตกรรม แห่งภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ช่วยให้มนุษย์ขับเครื่องเดินทางไปในลำน้ำ […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรื่อง : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : 2556 บรรณลักษณ์ : 153 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม. สาระสังเขป  : อาเซียน (ASEAN : […]

Read More »

วัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : วัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นารี  สาริกกะภูติ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : 2528 บรรณลักษณ์ : 85 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. สาระสังเขป : ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดสำคัญมาตั้งแต่อดีต เคยเป็นชุมชนเก่ามาช้านาน และมีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กล่าวคือเป็นพื้นที่ๆคนอพยพ จากลาว […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : สถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : สถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับ 3 ภาษา(ไทย – อังกฤษ – จีน) ผู้แต่ง : โดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท,2560 บรรณลักษณ์ : 91 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : 100 ปีอำเภอบ้านโพธิ์

ชื่อเรื่อง : 100 ปีอำเภอบ้านโพธิ์ ผู้แต่ง : สุพจน์ สุกปลั่ง…[และคนอื่นๆ] พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท,2547 บรรณลักษณ์ : 76 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. สาระสังเขป : 100 อำภอบ้านโพธิ์ ที่ระลึกพิธีเปิดที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ และแลอง100ปี อำเภอบ้านโพธิ์ 15 มกราคม […]

Read More »