previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

เอกสารองค์ความรู้ : การละเล่นของเด็กไทย

ชื่อเรื่อง : การละเล่นของเด็กไทย ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, บรรณลักษณ์ : 32 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม. สาระสังเขป : การละเล่นของเด็กไทย เป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยแบบเรียบง่าย ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน แต่ละท้องถิ่น […]

Read More »

เอกสารองค์ความรู้ :ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อเรื่อง : ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แต่ง : โดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, บรรณลักษณ์ : 31 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. สาระสังเขป : ตามที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม […]

Read More »

เอกสารองค์ความรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อใน”ขนมไทย”

ชื่อเรื่อง : เอกสารองค์ความรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อใน”ขนมไทย” Culture and Belief of “Desseris” ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, บรรณลักษณ์ : 36 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. สาระสังเขป : […]

Read More »