previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น – ผ้าไทย กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผ้าไทย : กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา / ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ BookPublisher: ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2563 Description: 46 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. Other title: กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา. Subject(s): ผ้าไทย | ผ้าทอ — ไทย — ฉะเชิงเทรา (ภาคตะวันออก) | การทอผ้า — ไทย […]

Read More »

องค์ความรู้ภุมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย – ผ้าไทย วิสาหกิจกล่มชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าชาวอ่างเตย อ.ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผ้าไทย : รัฐวิสาหกิจชุชนชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา / ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Contributor(s): มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. BookPublisher: ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2563 Description: 60 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. Other title: รัฐวิสาหกิจชุชนชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา. Subject(s): ผ้าไทย | ผ้าทอ — ไทย | การทอผ้า — ไทย — […]

Read More »

รายงานการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์กระบวนการสร้างสรรค์การประดิษฐ์เข็มกลัดติดเสื้อดอกสารภีที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2563 รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ฉ, 60 แผ่น : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 29 ซม. ชื่อเรื่องอื่น: การประดิษฐ์เข็มกลัดติดเสื้อ | ดอกสารภีที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. หัวเรื่อง: ศิลปะตกแต่ง | การออกแบบ | […]

Read More »

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องกระยาสารทในจังหวัดฉะเชิงเทรา / จัดทำโดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2563 รายละเอียดตัวเล่ม: 26 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. ชื่อเรื่องอื่น: กระยาสารท | กระยาสารทในจังหวัดฉะเชิงเทรา. หัวเรื่อง: ภูมิปัญญาชาวบ้าน — ไทย — ฉะเชิงเทรา (ภาคตะวันออก) […]

Read More »

เอกสารองค์ความรู้ : การละเล่นของเด็กไทย

ชื่อเรื่อง : การละเล่นของเด็กไทย ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, บรรณลักษณ์ : 32 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม. สาระสังเขป : การละเล่นของเด็กไทย เป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยแบบเรียบง่าย ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน แต่ละท้องถิ่น […]

Read More »

เอกสารองค์ความรู้ :ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อเรื่อง : ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แต่ง : โดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, บรรณลักษณ์ : 31 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. สาระสังเขป : ตามที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม […]

Read More »