previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

รายงานการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์กระบวนการสร้างสรรค์การประดิษฐ์เข็มกลัดติดเสื้อดอกสารภีที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2563 รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ฉ, 60 แผ่น : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 29 ซม. ชื่อเรื่องอื่น: การประดิษฐ์เข็มกลัดติดเสื้อ | ดอกสารภีที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. หัวเรื่อง: ศิลปะตกแต่ง | การออกแบบ | […]

Read More »

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องกระยาสารทในจังหวัดฉะเชิงเทรา / จัดทำโดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2563 รายละเอียดตัวเล่ม: 26 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. ชื่อเรื่องอื่น: กระยาสารท | กระยาสารทในจังหวัดฉะเชิงเทรา. หัวเรื่อง: ภูมิปัญญาชาวบ้าน — ไทย — ฉะเชิงเทรา (ภาคตะวันออก) […]

Read More »

สถานที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน / จัดทำโดย : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สถานที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน / จัดทำโดย : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2563 รายละเอียดตัวเล่ม: (ก-ช), 58 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29.5 ซม. […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว / ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : บริษัท เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2562 รายละเอียดตัวเล่ม: 154 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 29 ซม. ชื่อเรื่องอื่น: อำเภอบางน้ำเปรี้ยว. หัวเรื่อง: การละเล่น — ฉะเชิงเทรา — บางน้ำเปรี้ยว | […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อเรื่อง : ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แต่ง :ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งที่ : – พิมพ์ลักษณ์ :  เอ็มเอ็น ออฟเซท จำกัด ฉะเชิงเทรา บรรณลักษณ์ : 144 หน้า :  –  ซม. 2562 เลขเรียกหนังสือ : – สาระสังเขป : ในปี พ.ศ. […]

Read More »

วารสาร : ราชนครินทร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ปีที่14 ฉบับที่ 14/2562

ชื่อวารสาร : ราชนครินทร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ปีที่14 ฉบับที่ 14/2562 ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หน้า : 108 ปีพิมพ์ : 2562 ฉบับที่ : 14 ปีที่ 14  

Read More »