previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

งานวิจัย : รายงานการวิจัย เรื่อง ความเชื่อของประชาชนต่องานประเพณีปิดทองพระพุทธชินราชของวัดทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง ความเชื่อของประชาชนต่องานประเพณีปิดทองพระพุทธชินราชของวัดทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย : นางสาวอารียา บุญทวี สถาบัน / หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ปี : 2556 จำนวนหน้า : 58  หน้า บทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ […]

Read More »

งานวิจัย : รายงานการจัยกระบวนการการสืบสานประเพณีแห่งธงตะขาบของเทศบาลตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง :   กระบวนการสืบสานประเพณีแห่งธงตะขาบของเทศบาลตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย : จินดา  เนื่องจำนงค์  ที่ปรึกษา อารียา  บุญทวี  ที่ปรึกษา ณัฐปนนท์  สิงห์ยศ  ที่ปรึกษา สุรพล  โต๊ะสีดา  ผู้วิจัย สถาบัน/หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี : 2555 จำนวนหน้า […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอบางปะกง

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอบางปะกง ผู้แต่ง :วชิรพงษ์  มณีนันทิวัฒน์ สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง นวงลออ อนุสิทธิ์ ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล สุรพล โต๊ะสีดา อรวรรณ  เล็กชะอุ่ม พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2558 บรรณลักษณ์ […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอบางคล้า* ยังไม่มีไฟร์เอกสารค่ะ*

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอบางคล้า ผู้แต่ง : ผศ.ประเสริฐ ศีลรัตนา อ. จินดา  เนื่องจำนงค์ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2556 บรรณลักษณ์ : 143 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม. สาระสังเขป : […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอราชสาส์น

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอราชสาส์น ผู้แต่ง : ผ.ศ.ประเสริฐ ศีลรัตนา อ.จินดา  เนื่องจำนงค์ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2556 บรรณลักษณ์ : 39 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม. สาระสังเขป : อำเภอราชสาส์นเดิมเป็นพื้นที่เขตปกครองของอำเภอพนมสารคาม […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอท่าตะเกียบ

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอท่าตะเกียบ ผู้แต่ง :วชิรพงษ์  มณีนันทิวัฒน์ สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง นวงลออ อนุสิทธิ์ ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล สุรพล โต๊ะสีดา อรวรรณ  เล็กชะอุ่ม พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2559 บรรณลักษณ์ […]

Read More »