previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

หนังสือวิชาการ : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอราชสาส์น

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอราชสาส์น ผู้แต่ง : ผ.ศ.ประเสริฐ ศีลรัตนา อ.จินดา  เนื่องจำนงค์ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2556 บรรณลักษณ์ : 39 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม. สาระสังเขป : อำเภอราชสาส์นเดิมเป็นพื้นที่เขตปกครองของอำเภอพนมสารคาม […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอท่าตะเกียบ

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอท่าตะเกียบ ผู้แต่ง :วชิรพงษ์  มณีนันทิวัฒน์ สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง นวงลออ อนุสิทธิ์ ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล สุรพล โต๊ะสีดา อรวรรณ  เล็กชะอุ่ม พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2559 บรรณลักษณ์ […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอบ้านโพธิ์

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอบ้านโพธิ์ ผู้แต่ง : อารียา บุญทวี วชิรพงษ์  มณีนันทิวัฒน์ สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง นวงลออ อนุสิทธิ์ ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล สุรพล โต๊ะสีดา อรวรรณ  เล็กชะอุ่ม พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : […]

Read More »

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอแปลงยาว

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอแปลงยาว ผู้แต่ง : วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ โยธิน จี้กังวาฬ อรวรรณ เล็กชะอุ่ม ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นวลลออ อนุสิทธิ์ ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล สุรพล โต๊ะสีดา พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2556 บรรณลักษณ์ : […]

Read More »

วีดิทัศน์ : ประเพณีแห่ธงตะขาบ

ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง :”ประเพณีแห่ธงตะขาบ” โดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิเทรา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์ สนับสนุนโดย  : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Read More »

วีดิทัศน์ : ประเพณีทำขวัญข้าว

ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา “ประเพณีการทำขวัญข้าว” โดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิเทรา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์ สนับสนุนโดย :  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Read More »