previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

หนังสือวิชาการ : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอบ้านโพธิ์

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอบ้านโพธิ์ ผู้แต่ง : อารียา บุญทวี วชิรพงษ์  มณีนันทิวัฒน์ สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง นวงลออ อนุสิทธิ์ ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล สุรพล โต๊ะสีดา อรวรรณ  เล็กชะอุ่ม พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : […]

Read More »

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอแปลงยาว

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอแปลงยาว ผู้แต่ง : วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ โยธิน จี้กังวาฬ อรวรรณ เล็กชะอุ่ม ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นวลลออ อนุสิทธิ์ ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล สุรพล โต๊ะสีดา พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2556 บรรณลักษณ์ : […]

Read More »

วีดิทัศน์ : ประเพณีแห่ธงตะขาบ

ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง :”ประเพณีแห่ธงตะขาบ” โดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิเทรา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์ สนับสนุนโดย  : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Read More »

วีดิทัศน์ : ประเพณีทำขวัญข้าว

ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา “ประเพณีการทำขวัญข้าว” โดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิเทรา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์ สนับสนุนโดย :  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Read More »

วีดิทัศน์ : ตำนานหลวงพ่อพุทธโสธร

ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา “ตำนานหลวงพ่อพุทธโสธร” โดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิเทรา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์ สนับสนุนโดย  : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Read More »

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอเมือง

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอเมือง ผู้แต่ง :ประเสริฐ ศีลรัตนา จินดา เนื่องจำนงค์ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2547 บรรณลักษณ์ : 108 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม. สาระสังเขป : เมืองฉะเชิงเทราในอดีต นับตั้งแต่เริ่มตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชะานีหรือก่อนหน้านี้หากจะสืบหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง โดยอาศัยหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อัษร […]

Read More »