สถิติผู้เข้าใช้

            

 

 

            ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดในภาคกลางมีประวัติปรากฏมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระไตรโลกนาถ เป็นเมืองในวงราชธานีจัตวา เมื่อปีจอ พุทธศักราช ๑๙๙๘ ตรงกับจุลศักราช ๘๑๖ ผู้รักษาเมืองเป็นที่ออกพระวิเศษฤาชัยเมืองฉะเชิงเทรา นา ๘๐๐ ชั้นพระแดงเสนาฏขวา ต่อมาได้ขึ้นมาอยู่ในสังกัดกรมมหาดไทยและยังคงอยู่เช่นนี้เรื่อยมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งรัชกาลที่ ๕ เมื่อทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแผ่นดินใหม่เมืองฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่งในมณฑลปราจีนบุรี และในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ จึงได้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่า "จังหวัดฉะเชิงเทรา"

           จังหวัดนี้มีชื่อเรียก ๒ ชื่อ "ฉะเชิงเทรา และ" แปดริ้ว" คำเรียกฉะเชิงเทราเป็นคำที่ใช้ เรียกขานในทางราชการ สันนิษฐานว่าเป็นชื่อเรียกมาจากภาษาเขมร อันแปลว่าคลองลึกเนื่องมาจากเหตุผลทางภูมิศาสตร์เพราะเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่บนสองฝั่งริมแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญของเมือง

            ส่วนคำเรียกแปดริ้วมีเพียงหลักฐานการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า เมืองนี้มีปลาช่อนชุกชุม และเป็นปลาขนาดใหญ่เมื่อแล่เนื้อตากทำปลาแห้งจะทำเป็นสี่ริ้วหรือห้าริ้วไม่ได้ ต้องทำเป็นปลาแห้งถึงแปดริ้ว

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2010 เวลา 05:41 น.)

 
บริการของสำนักวิทยฯ