สถิติผู้เข้าใช้
ชื่อ     เขียดตะปาด
ลักษณะ
        เขียดตะปาดเป็นสัตว์สี่เท้ามีลักษณะทั่วไปคล้ายกบ แต่ตัวเขียดตะปาดนี้จะตัวเล็กกว่า ผิวหนังเรียบและมีสีอ่อนกว่ากบ ขาหน้าสั้นกว่าขาหลัง มีวงจรชีวิตที่วางไข่ในแหล่งน้ำขนาดเล็กและออกจากไข่เป็นลูกอ๊อด มีหางสำหรับเคลื่อนไหวในน้ำ หายใจด้วยเหงือก เมื่อโตหางจะหลุดหายไปและมีขาสีขา หายใจด้วยปอดและผิวหนังแทน กินแมลง และไส้เดือนเป็นอาหาร
แหล่งที่พบ
        เขียดตะปาดชอบอาศัยอยู่ในที่ร่มชื้น อากาศเย็น
ความสัมพันธ์กับชุมชน
       เขียดตะปาดเป็นสัตว์กินแมลงเป็นอาหาร จึงมีส่วนช่วยรักษาสภาพความสมดุลทางระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ
 
บริการของสำนักวิทยฯ