ฉบับอำเภอคลองเขื่อน

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2556

บรรณลักษณ์ : 63 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : อำเภอคลองเขื่อน เดิมเป็นพื้นที่การปกครองส่วนหรึ่งของอำเภอบางคล้า ต่อมาทางการมีความเห็นว่า อำเภอบางคล้ามีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองจำนวนมาก มีท้องที่หลายตำบล ซึ่งอยุ่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกงและอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางคล้าึ่งตั้งอยุ่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง และในขณะนั่นยังไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง จึงทำให้ราษฏรได้รับความยากลำบากในการเดินทางไปติดต่อราชการ ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอคลองเขื่อน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ”กิ่งอำเภอคลองเขื่อน” เป็น “อำเภอคลองเขื่อน” ตามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งอำเภอคลองเขื่อนมีโบราณสถาน โบราวัตถุที่สำคัญมากมาย