ฉบับอำเภอราชสาส์น

ผู้แต่ง : ผ.ศ.ประเสริฐ ศีลรัตนา, อ.จินดา  เนื่องจำนงค์

เลขเรียกหนังสือ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2556

บรรณลักษณ์ : 39 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : อำเภอราชสาส์นเดิมเป็นพื้นที่เขตปกครองของอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกำหนดให้ตำบลบางคา ตำบลดงน้อง และตำบลเมืองใหม่ แยกการปกครองจากอำเภอพนมสารคาม และได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอราชสาส์นตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลนาคาในที่ดินนายอั๋น มันทสูตร์ยกให้แก่ทางราชการจำนวน 25 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวาได้รับการยกย่องเป็นอำเภอราชสาส์นตามราชกิจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 21 หน้า 32 – 33 วันที่ 3 มิถุนายน 2537