ฉบับอำเภอบางคล้า

ผู้แต่ง : ผศ.ประเสริฐ ศีลรัตนา อ. จินดา  เนื่องจำนงค์

เลขเรียกหนังสือ : 959.314 น931

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2556

บรรณลักษณ์ : 143 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : ตำบลนี้แต่เดิม เรียก”ตำบลบางกระดาน” มีขุนกระเจ็ดเป็นกำนันตำบลคนแรก โดยมีกลุ่มบ้านจำนวน 7 บาง ในการปกครอง คือ บางเตย  บางกระพ้อ บางอ้ายไร่ บางกระดาน บางต้นจิก และบางชีล้อม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลบางกระดาน เป็นบางกระเจ็ด