ฉบับอำเภอแปลงยาว

ผู้แต่ง : วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์, โยธิน จี้กังวาฬ, อรวรรณ เล็กชะอุ่ม, ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ, นวลลออ อนุสิทธิ์, ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล, สุรพล โต๊ะสีดา

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2556

บรรณลักษณ์ : 80 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

สาระสังเขป :