ฉบับอำเภอพนมสารคาม

ผู้แต่ง :ประเสริฐ ศีลรัตนา จินดา เนื่องจำนงค์

เลขเรียกหนังสือ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2547

บรรณลักษณ์ : 108 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : อำเภอพนมสารคาม เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป้นเมืองพนมสารคาม เมื่อปี พ.ศ.2395 มีเจ้าเมืองปกครองในตำแหน่งพระพนมสารนรินทร์ แต่เดิมศาลาว่าการเมืองพนมสารคาม ตั้งอยุ่บริเวณวัดโพธิ์ใหญ่ ศาลหลักเมืองพนมสารคาม อยุ่ใกล้โรงเรียนวัดลาดเหนือ ในปี พ.ศ.2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยุ่หัว รัชกาลที่5 โปรดเกล้าฯ ให้ยุบเมืองพนมสารคามเป็น อำเภอพนมสารคาม โดยมีหลวงประเทศธุรารักษ์(แหยม สาริกะภูติ) เป็นนายอำเภอพนมสารคามเป็นคนแรก