วัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา/รองศาสตราจารย์นารี  สาริกกะภูติ

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นารี  สาริกกะภูติ

พิมพ์ครั้งที่ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : 2528

บรรณลักษณ์ : 85 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

สาระสังเขป : ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดสำคัญมาตั้งแต่อดีต เคยเป็นชุมชนเก่ามาช้านาน และมีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กล่าวคือเป็นพื้นที่ๆคนอพยพ จากลาว กัมพูชา และมอญ เข้ามาตั้งรกรากอยุ่เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลทางการเมืองและภูมิศาสตร์ กลุ่มชนเหล่านี้นับถือพุทธศาสนา เมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยอันเป็นเมืองพุทธศาสนา