ข้อมูลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา : ตำนานหลวงพ่อพุทธโสธร

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขเรียกหนังสือ : 294.3435 ข282

พิมพ์ที่ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ; สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2561

รายละเอียดเล่ม : 37, แผ่น ; ภาพประกอบสี, ตาราง ; 29 ซม.