ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประเพณีการทำขวัญข้าว

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขเรียกหนังสือ : 390.09593 ข
พิมพ์ที่ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ; สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2561
รายละเอียด : 22, แผ่น ; ภาพประกอบสี, ตาราง ; 29 ซม.