100 ปีอำเภอบ้านโพธิ์

ผู้แต่ง : สุพจน์ สุกปลั่ง

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท,2547

บรรณลักษณ์ : 76 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

สาระสังเขป : 100 อำภอบ้านโพธิ์ ที่ระลึกพิธีเปิดที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ และแลอง100ปี อำเภอบ้านโพธิ์ 15 มกราคม 2547