บทความ : การจัดเก็บข้อมูลงานหัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่ หมวกกุยเล้ย ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลงานหัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่ หมวกกุยเล้ย ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :