เรือ

ชื่อเรื่อง : เรือ

ผู้แต่ง : ประเสริฐ ศรีรัตนา,  อ.จินดา  เนื่องจำนงค์

เลขเรียกหนังสือ : –

บรรณลักษณ์ : 24 หน้า :  –  ซม.

สาระสังเขป : เรือเป็นยนตกรรม แห่งภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ช่วยให้มนุษย์ขับเครื่องเดินทางไปในลำน้ำ ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นกับธุรกรรมในอดีต แต่เรือในปัจจุบัน อาจนับได้ว่าเป็นเพียงมรดกในประวัติศาสตร์ที่เลื่อนลางจางหายไปกับกาลเวลา