72 ปี สารภี คืนถิ่น

โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ผู้แต่งร่วม: พรพรรณ นินนาท.

ลขเรียกหนังสือ :

การพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2553

รายละเอียดตัวเล่ม: 128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.