ชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าชาวอ่างเตย อ.ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. เลขเรียกหนังสือ : 746.09593 อ114 2563 ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2563 รายละเอียดเล่ม : 60 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. สาระสังเขป : –