80 นกถิ่นราชนครินทร์ = 80 Common birds in Rajanagarindra(ไม่มีไฟล์เอกสาร)

โดย: เอกชัย ไชยดา

เลขเรียกหนังสือ : 598.29593 อ873ป

ข้อมูลการพิมพ์ : พิษณุโลก : สำนักพิมพ์รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3, 2563

รายละเอียดตัวเล่ม : 133 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.

ISBN : 9789748234991

สาระสังเขป :  หนังสือ “80 นกถิ่นราชนครินทร์” พูดถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความคิด “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนเรื่องที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน(Setting And infrastucture) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Energy and Climate Change) การจัดการของเสีย(Waste management) การจัดการน้ำ(Water usage) การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Transportation)