วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง (ไม่มีไฟล์เอกสาร)

ผู้แต่ง : พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน [บรรณาธิการ] | มูลนิธิสิริวัฒนภักดี.

เลขเรียกหนังสือ : 294.33 ว416 2565

ข้อมูลการพิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสิริวัฒนภักดี, 2565