องค์ความรู้ เครื่องใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุดที่๑ – ๗
โดย : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น, ๒๕๖๕

รายละเอียด : ๗ ชุดองค์ความรู้เครื่องใช้ ภูมิปัญญา : ภาพประกอบสี ; ๒๙ ซม.

สาระสังเขป : บทความองค์ความรู้ เรื่องเครื่องใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทั้งหมด ๘ ชุดองค์ความรู้  จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประดิษฐ์คิดค้นวัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านี้ขึ้นมา อีกทั้งสะท้อนลักษณะการดำรงชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ เช่น

ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย : เตารีดถ่าน, ม้าหั่นยา, มีดหั่นหมาก, หมอนไม้, ตลับเมตรพับ, เชี่ยนหมาก, หมา ภาชนะสำหรับตักน้ำ (ภาษาถิ่นภาคใต้)

ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย : ครกกระเดื่อง, คราด, เคียว, เคียวขอ, เครื่องสีข้าวโบราณ, ไม้หาบกล้า, ถังตวงข้าว, ถังตวงหอยแมลงภู่

ชุดที่ ๓ ประกอบด้วย : กระต่ายขูดมะพร้าวม, กระติบ, เครื่องโม่แป้งโบราณ, ตะกร้าล้างปลา, เตาขนมครก, หม้อดิน, หวด, หีบยาเส้น , ไหจู๋ (ไหปลาร้า), ไหซอง,ไหทรงโกศหรือไหเท้าช้าง

ชุดที่ ๔ ประกอบด้วย : งอบ, หมวกกุยเล้ย, หมวกสานด้วยไม้ไผ่, ฝาชี, ตะกร้าก้านมะพร้าว, ตะเกียง,ระหัดวิดน้ำ

ชุดที่ ๕ ประกอบด้วย :  ข้อง, แงบ, ไซดักปลา, ลอบ,สุ่ม, อีจู้, ช้อน, ฉมวก

ชุดที่ ๖ ประกอบด้วย : กระจาด,กระจาดหาบ,กระจาดเล็ก,กระชอน,กระด้ง ,ชะลอม,กระบุง,ตะกร้า,สาแหรก,ผลิตภัณฑ์จักสานทองเหลือง

ชุดที่ ๗ ประกอบด้วย :  เสวียน,โกก,กระดิ่งคอวัว ,มีดปาดตาล,กระบอกใส่น้ำตาล,เคียวหางแมงป่อง (เคียวเขมร),ตะเกียบนวดงวงตาล,ผลิตภัณฑ์สานด้วยใบตาล, พัดใบตาล,ปืนแก๊ป, หอกใบปรือ,ผาลไถนา,เสือตบก้น