ผลงานสร้างสรรค์ : อัตลักษณ์ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา

ผู้แต่งร่วม: จินดา เนื่องจำนงค์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ผ191 2565
ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2565
รายละเอียดตัวเล่ม: 64 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25.5 ซม.