วัดอารามหลวงในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพา สุวรรณภูมิ

เรื่อง : วัดพระอารามหลวงในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) = The Temples under the Royal Patronage in the Bencaburapha Suvannabhumi Provincial Cluster (Chachoebgsao, Samut Prakan, Nakhon Nayok, Prachin Buri and Sa Kaeo)

โดย : วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์

ผู้แต่งร่วม : เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ และคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิน

เลขเรียกหนังสือ: 294.33 ว151ว

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565

รายละเอียดตัวเล่ม : 176 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2565