70 ปี จากฝึกหัดครู…สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้แต่งร่วม: พรพรรณ นินนาท
ลขเรียกหนังสือ: 378.05  ร425จ 2553
ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2553
รายละเอียดตัวเล่ม: 71 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.