วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : อารียา บุญทวี

ผู้แต่งร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 390.09593 อ663ว

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565

รายละเอียดตัวเล่ม : 55 หน้า : ภาพประกอบสี : 30 ซม.

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ฉะเชิงเทรา เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท