วิดีทัศน์ ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
 1. น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 2. ตำนานหลวงพ่อพุทธโสธร
 3. ประเพณีแห่ธงตะขาบ
 4. ประเพณีขวัญข้าว
 5. ขนมจากเมืองแปดริ้ว
 6. แนะนำอาเซียน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภาษาไทย)
 7. แนะนำอาเซียน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภาษาอังกฤษ)
 8. สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 9. แกงส้มหมูใบมะขาม โดยคุณญาปภัส พุทธรักษา ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
 10. ลาบขนุน โดยคุณจรรยา เข็มเฉลิมและ คุณศิริพร สุริวงศ์ ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 11. แกงใบหม่อน ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคุณพิกุล สวัสดี
 12. กลุ่มผ้าทอบ้านอ่างเตย ปี 2565
 13. กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว ปี 2565
 14. ผ้าไทยบ้านอ่างเตย 2566
 15. ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ปี 2565