สถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : สถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับ 3 ภาษา(ไทย – อังกฤษ – จีน)

ผู้แต่ง : โดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พิมพ์ครั้งที่ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท,2560

บรรณลักษณ์ : 91 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

สาระสังเขป : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก ทรงเป็น “ราชันแห่งราชา”  ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี ทรงย่างพระบาทไปทุกภูมิภาคทั่วแผ่นดินด้วยความรักประชาชนของพระองค์โดยแท้ เป็นที่ประทับตราตรึงอยุ่ในหัวใจคนไทยมิรู้ลืมพสกนิการจังหวัดฉะเชิงเทรามีโอกาสได้รับเสด็จพระราชดำเนินหลายครั้ง รอยพระบาทที่ยาตราจะจารึกอยุ่ในความทรงจำตลอดไป